پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3576)

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل»253-1-1-1- خلاصهی داستان253-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی263-1-1-3- روش خلق اثر263-1-1-4- عناصر داستانی283-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار»323-1-2-1- خلاصه‌ی داستان323-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3577)

فهرست مطالب مقدمه12- بیان مسئله13- سؤالات تحقیق14- فرضیههای تحقیق25- پیشینه تحقیق26- ساختار تحقیق2فصل اول: کلیات تحقیق31-1-تهذیب41-2-تزکیه41-3-تفاوت تهذیب و تزکیه نفس51-4-اخلاق عملی و اخلاق نظری……6 -5-1تهذیب و تزکیه نفس در قرآن………….71-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس…..91-7- زمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3578)

3-2-2. توصیف سلبی انسجام گرایی624-2-2. پاسخ به مشکل تسلسل645-2-2. توصیف ایجابی انسجام651-5-2-2. نسبت انسجام661-1-5-2-2. سازگاری منطقی662-1-5-2-2. سازگاری احتمالی673-1-5-2-2. روابط تبیینی682-5-2-2. نظام باور711-2-5-2-2. کل گرایی722-2-5-2-2. جزء گرایی736-2-2. صورت بندی نظریه انسجام747-2-2. رده بندی نظریههای انسجام گرایی771-7-2-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3574)

«تقدیم بههمه مظلومان جهانبههمه مادران، پدران، جوانان و کودکانی کهقربانی جنایتهای جنایتکاران شدند.»فهرست مطالبفصل اول: کلیّات و مفاهیم …………………………………………………………………………………….3مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………4فابل در ادبیات جهان ……………………………………………………………………………………………..11فابل در ادبیات شرق و ایران ……………………………………………………………………………………15فصــل دوم: مختصــری در احــوال و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3575)

نقد روانکاوانه20مبحث نخست: فروید و نقد روانکاوانه21گفتار نخست: ضمیر ناخودآگاه23گفتار دوم: رویا و ضمیر ناخودآگاه25گفتار سوم: ساحتهای مختلف روان26گفتار چهارم: اروس و مرگخواهی28گفتار پنجم: مراحل رشد روانی28گفتار ششم: سازوکارهای دفاعی31گفتار هفتم: روانرنجوری و روانپریشی33بند نخست: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3566)

فصل دوم: پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمه13۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی13۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی13۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷)14۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹)14۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳)15۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰)16۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷)16۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۹ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3567)

2-2-آثار82-3-سبک شناسی اثر122-3-1ویژگی های زبانی142-3-2ویژگی های فکری152-3-3ویژگی های ادبی172-3-4نکاتی از رسم الخط23فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات3-1-خطبه و مقدمه263-2-مباحث بخارا در ماه رمضان513-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی 853-4-مباحثه ی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3568)

1-1- کلیات21-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق21-1-2- روش تحقیق31-1-3- درباره شاعر31-1-4- ممدوحان شاعر181-1-5- عصر شاعر201-1-6- دیوان لطف الله30فصل دومپیشینه تحقیق48فصل سوممتن اصلی52غزل152غزل 255غزل358غزل 464غزل566غزل672غزل776غزل879غزل981غزل1083غزل1187غزل1289غزل1393غزل1495غزل1599غزل16102غزل17105غزل18109غزل19112غزل22118غزل23122غزل24124غزل25126غزل26128غزل27130غزل28132غزل29135غزل30137غزل31139غزل32141غزل33143غزل34146غزل35149غزل36153غزل37158غزل38161غزل39165غزل40171غزل41173غزل42176غزل43179غزل44181 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3569)

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….92-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..102-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم ……………………………………………………………11 2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………122-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..132-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..132-5-2- سطح فکری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3570)

عشق عُذری، عشقی است پاک ……………………………………………………………………………………………………679101112151920212425282933374546 وجود عشق، پیش از آفرینش ……………………………………………………………………………………………………..47 عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد …………………………………………………………………………………………..49 عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است …………………………………………………………………………49 عشق عذری تا قیامت ادامه مطلب…

By 92, ago