پایان نامه

تحقیق دانلود c (3568)

1-1- کلیات21-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق21-1-2- روش تحقیق31-1-3- درباره شاعر31-1-4- ممدوحان شاعر181-1-5- عصر شاعر201-1-6- دیوان لطف الله30فصل دومپیشینه تحقیق48فصل سوممتن اصلی52غزل152غزل 255غزل358غزل 464غزل566غزل672غزل776غزل879غزل981غزل1083غزل1187غزل1289غزل1393غزل1495غزل1599غزل16102غزل17105غزل18109غزل19112غزل22118غزل23122غزل24124غزل25126غزل26128غزل27130غزل28132غزل29135غزل30137غزل31139غزل32141غزل33143غزل34146غزل35149غزل36153غزل37158غزل38161غزل39165غزل40171غزل41173غزل42176غزل43179غزل44181 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3567)

2-2-آثار82-3-سبک شناسی اثر122-3-1ویژگی های زبانی142-3-2ویژگی های فکری152-3-3ویژگی های ادبی172-3-4نکاتی از رسم الخط23فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات3-1-خطبه و مقدمه263-2-مباحث بخارا در ماه رمضان513-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی 853-4-مباحثه ی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3566)

فصل دوم: پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمه13۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی13۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی13۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷)14۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹)14۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳)15۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰)16۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷)16۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶)17۲-۲-۱-۹ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3563)

4-3) حکایت یافتن شاه باز را به خانه ی کمپیر زن :………………………………………………………………………..114 4-4) حکایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه به جهت غریمان :…………………………………………………….1164-5) حکایت زنده شدن استخوان ها به دعای عیسی علیه الیلام :……………………………………………………1194-6) حکایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3562)

2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1 اخبارالطوال2-3-1-2 تاریخ بخارا2-3-1-3 تاریخ طبری2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5 التنبیه و الاشراف2-3-1-6 آفرینش و تاریخ2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم2-3-1-8 الفهرست2-3-1-9 تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2 کاووس در شاهنامه2-3-3 کاووس در منابع پس از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3561)

1-3-4-2- انواع شخصیت251-3-5- صحنه261-3-5-1- وظایف صحنه271-3-6- فضا271-4- مکتبهای ادبی281-4-1- رئالیسم281-4-2- ناتورالیسم301-4-3- سوررئالیسم311-4-4- مدرنیسم341-4-5- پست مدرنیسم341-4-5-1- ویژگیهای داستان پست مدرن351-4-5-2- نظریههای مهم پست مدرن371-5- جامعهشناسی ادبیات371-5-1- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن391-6- روانشناسی و ادبیات401-6-1- ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3560)

– نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30بخش دوم: ترجمه ی کتاب “النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب” [ نقد و دلالت … به سوی تحلیل نشانه شناسی ادبیات] تألیف: محمد عزاممقدمه : – فصل اول: تاریخچه ی ادامه مطلب…

By 92, ago