پایان نامه

منابع مقاله c (3578)

3-2-2. توصیف سلبی انسجام گرایی624-2-2. پاسخ به مشکل تسلسل645-2-2. توصیف ایجابی انسجام651-5-2-2. نسبت انسجام661-1-5-2-2. سازگاری منطقی662-1-5-2-2. سازگاری احتمالی673-1-5-2-2. روابط تبیینی682-5-2-2. نظام باور711-2-5-2-2. کل گرایی722-2-5-2-2. جزء گرایی736-2-2. صورت بندی نظریه انسجام747-2-2. رده بندی نظریههای انسجام گرایی771-7-2-2. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3577)

فهرست مطالب مقدمه12- بیان مسئله13- سؤالات تحقیق14- فرضیههای تحقیق25- پیشینه تحقیق26- ساختار تحقیق2فصل اول: کلیات تحقیق31-1-تهذیب41-2-تزکیه41-3-تفاوت تهذیب و تزکیه نفس51-4-اخلاق عملی و اخلاق نظری……6 -5-1تهذیب و تزکیه نفس در قرآن………….71-6- دلایل اهمیت تهذیب نفس…..91-7- زمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3576)

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل»253-1-1-1- خلاصهی داستان253-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی263-1-1-3- روش خلق اثر263-1-1-4- عناصر داستانی283-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار»323-1-2-1- خلاصه‌ی داستان323-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3575)

نقد روانکاوانه20مبحث نخست: فروید و نقد روانکاوانه21گفتار نخست: ضمیر ناخودآگاه23گفتار دوم: رویا و ضمیر ناخودآگاه25گفتار سوم: ساحتهای مختلف روان26گفتار چهارم: اروس و مرگخواهی28گفتار پنجم: مراحل رشد روانی28گفتار ششم: سازوکارهای دفاعی31گفتار هفتم: روانرنجوری و روانپریشی33بند نخست: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3574)

«تقدیم بههمه مظلومان جهانبههمه مادران، پدران، جوانان و کودکانی کهقربانی جنایتهای جنایتکاران شدند.»فهرست مطالبفصل اول: کلیّات و مفاهیم …………………………………………………………………………………….3مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………4فابل در ادبیات جهان ……………………………………………………………………………………………..11فابل در ادبیات شرق و ایران ……………………………………………………………………………………15فصــل دوم: مختصــری در احــوال و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3573)

535454555659606061656768717273 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 8687879092949698104112116فهرست مطالبفصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….5-1 تعریف واژگان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3571)

2-10 بایستهها و ویژگیهای رمان دینی ………………………………………………………. 31 2-11 عناصر داستان ………………………………………………………………………………… 34 2-12 طرح(پیرنگ)……………………………………………………………………………. 35 2-13 شخصیت و شخصیت پردازی……………………………………………………………. 41 2-14 زاویه دید………………………………………………………………………………………..45 2-15 موضوع…………………………………………………………………………………………..48 2-16 درونمایه………………………………………………………………………………………… 49 2-17صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………. 50 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3570)

عشق عُذری، عشقی است پاک ……………………………………………………………………………………………………679101112151920212425282933374546 وجود عشق، پیش از آفرینش ……………………………………………………………………………………………………..47 عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد …………………………………………………………………………………………..49 عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است …………………………………………………………………………49 عشق عذری تا قیامت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3569)

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….92-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..102-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم ……………………………………………………………11 2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………122-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..132-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..132-5-2- سطح فکری ادامه مطلب…

By 92, ago